سامانه پلاک خوان

سامانه کنترل تردد

سامانه ثبت تخلف سرعت

سامانه ثبت عبور از چراغ قرمز

در اينجا يادآور مي شويم كه شركت نگرش رايانه پويا با چندین سال سابقه در زمينه هاي مختلف از جمله سخت افزار، نرم افزار، الكترونيك، پردازش تصویر و مکاترونیک نيز فعال بوده و صرفاً حوزه ITS در اینجا ذکر گردیده است.

پروژه نصب 28دستگاه سرعت سنج ثابت جاده اي به روش پردازش تصويري

تاریخ : 94/07/01 كارفرما: سازمان راهداری کل کشور محل پروژه: نقاط حادثه خيز استان اصفهان وضعيت پروژه: درحال اجرا

پروژه نگهداري يكساله 27 دستگاه سرعت سنج ثابت جاده اي و 2 سايت مانيتورينگ

تاریخ : 94/03/20 كارفرما: سازمان راهداری کل کشور محل پروژه: نقاط حادثه خيز از شهر اصفهان تا صفاشهر (قبل از شيراز) وضعيت پروژه: درحال اجرا

پروژه نگهداري يكساله 36 دستگاه سرعت سنج ثابت جاده اي

تاریخ : 94/03/20 كارفرما: سازمان راهداری کل کشور محل پروژه: نقاط حادثه خيز از قبل از شهر سبزوار تا شهر مشهد مقدس وضعيت پروژه: درحال اجرا

پروژه نگهداري يكساله 27 دستگاه سرعت سنج ثابت جاده اي و 2 سايت مانيتورينگ

تاریخ : 92/11/20 كارفرما: ناجا محل پروژه: نقاط حادثه خيز از شهر اصفهان تا صفاشهر (قبل از شيراز) وضعيت پروژه: پايان يافته است.

پروژه نگهداري يكساله 36 دستگاه سرعت سنج ثابت جاده اي

تاریخ : 92/11/20 كارفرما: ناجا محل پروژه: نقاط حادثه خيز از قبل از شهر سبزوار تا شهر مشهد مقدس وضعيت پروژه: پايان يافته است.

پروژه نصب 12دستگاه سرعت سنج ثابت جاده اي و 1 سايت مانيتورينگ به روش پردازش تصويري

تاریخ : 91/04/31 كارفرما: سازمان راهداري اصفهان محل پروژه: نقاط حادثه خيز از دلیجان تا اصفهان و شهر نائين تا اردستان وضعيت پروژه: پايان يافته است. (با بهره برداري 5 ساله).

پروژه نصب 10 پلاك خوان، 4 سرعت سنج چهار لاينه و 1 عبور از چراغ به روش پردازش تصويري

تاریخ : 91/04/31 كارفرما: حمل و نقل شهرداري سنندج محل پروژه: داخل شهر سنندج وضعيت پروژه: در حال اجرا مي باشد.(منتظر فيبر كارفرما هستيم).

پروژه نصب 19 دستگاه سرعت سنج ثابت جاده اي و 3 سايت مانيتورينگ به روش پردازش تصويري

تاریخ : 90/07/01 كارفرما: ناجا محل پروژه: نقاط حادثه خيز از شهر كرج تا شهر چالوس وضعيت پروژه: پايان يافته است.

پروژه نصب پايلوت سيستم ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز به روش پردازش تصويري

تاریخ : 89/10/15 كارفرما: شركت كنترل ترافيك تهران محل پروژه: يكي از چهارراه هاي شهر تهران وضعيت پروژه: پايان يافته است.

پروژه نصب 27 دستگاه سرعت سنج ثابت جاده اي و 2 سايت مانيتورينگ به روش پردازش تصويري

تاریخ : 88/10/16 كارفرما: ناجا محل پروژه: نقاط حادثه خيز از شهر اصفهان تا صفاشهر (قبل از شيراز) وضعيت پروژه: پايان يافته است.

پروژه نصب 6 دستگاه سيستم پلاك خوان خودرو و 2 سايت مانيتورينگ به روش پردازش تصويري

تاریخ : 87/06/06 كارفرما: ناجا محل پروژه: شهر ساري وضعيت پروژه: پايان يافته است.

پروژه نصب 36 دستگاه سرعت سنج ثابت جاده اي به روش پردازش تصويري

تاریخ : 87/04/08 كارفرما: ناجا محل پروژه: نقاط حادثه خيز از قبل از شهر سبزوار تا شهر مشهد مقدس وضعيت پروژه: پايان يافته است.

پروژه نصب 60 دستگاه سرعت سنج متحرك خودرويي به روش پردازش تصويري

تاریخ : 86/12/01 كارفرما: ناجا محل پروژه: خودروهاي گشت نامحسوس راهور در سراسر كشور وضعيت پروژه: پايان يافته است.

پروژه نصب 3 دستگاه سرعت سنج ثابت جاده اي به روش پردازش تصويري

تاریخ : 86/11/25 كارفرما: ناجا محل پروژه: بزرگراه هاي شهر تهران وضعيت پروژه: پايان يافته است.

پروژه نصب 30 دستگاه پلاك خوان خودكار سيار به روش پردازش تصويري

تاریخ : 86/11/18 كارفرما: ناجا محل پروژه: خودروهاي پليس آگاهي وضعيت پروژه: با درخواست كارفرما 7 دستگاه تحويل گرديد.

پروژه تحقيقاتي سيستم سرعت سنج رهگير خودرويي به روش پردازش تصويري

تاریخ : 86/03/08 كارفرما: ناجا محل پروژه: شهر تهران وضعيت پروژه: پايان يافته است.

پروژه مطالعه سيستم جامع حمل و نقل هوشمند

تاریخ : 86/02/15 كارفرما: صاشيراز محل پروژه: جاده گرمسار (ايوانكي – ده نمك) وضعيت پروژه: پايان يافته است.

پروژه نصب 5 دستگاه سيستم پلاك خوان خودرو و 1 سايت مانيتورينگ به روش پردازش تصويري

تاریخ : 85/06/22 كارفرما: ناجا محل پروژه: عوارضي قم وضعيت پروژه: پايان يافته است.

پروژه تحقيقاتي سيستم پلاك خوان به روش پردازش تصويري

تاریخ : 83/05/25 كارفرما: وزارت صنایع محل پروژه: شهر تهران وضعيت پروژه: پايان يافته است.