سامانه پلاک خوان

سامانه کنترل تردد

سامانه ثبت تخلف سرعت

سامانه ثبت عبور از چراغ قرمز

سرعت سنجی ثابت خودرویی      Fixed Video Speed Recorder

سرعت سنجی ثابت خودرویی   (FVSR)

پيشروترين فن‌آوری در حيطه سرعت‌سنجی خودروها، طراحی و توسعه سرعت‌سنج‌های ویدوئی می‌باشد. این دسته از سامانه‌ها با کمک یک دوربین ویدئویی مادون قرمز و ثبت تصاویر خودروهای عبوری و تحلیل آنها می‌توانند سرعت متحرک را با دقت بالایی اندازه گیری نمایند. در اینگونه از سامانه‌ها از هر خودرو دو یا چند تصویر اخذ میشود و با محاسبه عمق آن در میدان دید دوربین در هر فریم می‌توان جابجایی آن را با دقت بالایی محاسبه نمود.

دوربین سرعت سنجی ثابت مونو ویژن

همانگونه که توضیح داده شد، استفاده از پردازش تصوير از جديدترين روش‌های اندازه‌گيری سرعت خودروها است. در اين سیستم، تصوير خودروهای عبوری با استفاده از يک دوربين ويديويی ثبت و با پردازش تصاوير دريافتی سرعت خودرو محاسبه می‌شود. مزايای اين نوع سامانه‌ها عبارتند از:
• ثبت تصوير خودروها به تفکيک لاين
• عدم آشکارسازی
• عدم نياز به حضور کاربر
• قابليت شبکه شدن آسان و پوشش کل مسير
• قابليت شناسايی و ره‌گيری خودروهای تحت تعقيب
• امکان تشخيص سرعت دقيق برای هر خودرو بصورت جداگانه
• امکان اعمال دو يا چند آستانه جهت خودروهای سنگين و سبک
• امکان تعريف آستانه مجزا برای هر لاين
• امکان تشخيص سرعت تا 250 کيلومتر در ساعت
• امکان تشخيص همزمان سرعت چندين خودرو
• امكان تشخيص پلاك خودروهاي عبوري كه خود از مزاياي زير برخوردار است :
        -  تشخيص خودروهاي سرقتي
        -  جمع آوری اطلاعات آماری از تردد خودروها
• عملكرد مناسب در شرايط مختلف جوي
• امكان ادغام با تشخيص سرعت متوسط
• عدم نياز به تغييرات فيزيكي در سطح جاده

امکانات و ویژگی های خاص :

  • امکان شبکه نمودن چندین سامانه FVSR به منظور کنترل سرعت میانگین
  • ارائه تصویری رنگی با رزولوشن بالا از تمامی خودروهای عبوری
  • قرائت پلاک تمامی خودروهای عبوری از میدان دید سامانه FVSR
  • امکان سرعت سنجی از خودروهای بدون پلاک يا با پلاک مخدوش
  • تشخیص خودروهای سبک از سنگین و تغییر آستانه سرعت تخلف
  • شناسايی و معرفی متخلفين پرسابقه
  • شناسايی و ره‌گيری خودروهای تحت تعقيب
  • تعيين ترافيک جاده به تفکيک لاين در تمام روزهای سال
مشخصـات فنـی
محدوده سرعت قابل اندازه‌گيری Km\h10 ~ Km\h 250
تشخيص سرعت خودروهای عبوری 3 خودرو در ثانيه در هر لاين
خطای اندازه‌گيری سرعت حداکثر 4 %
دقت قرائت پلاک خودرو بیش از 95%
زمان کاربری 24 ساعت شبانه روز
مکان کاربری جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها
طيف تصويربرداری مادون قرمز (NIR)
تعداد لاين‌های تحت بازرسی قابل ارائه بصورت 1، 2، 3 و 4 لاين
سامانه هشدار دهنده Bluetooth, RF (اختياری)
محدوده دمای مجاز 30- تا 55 درجه سانتيگراد
رطوبت 95%
قابليت‌های ويژه • ارزيابی صحت تشخيص پلاک
• سرعت سنجی کاملاً ويديويی
• ارائه تصویر رنگی همراه تصویر پلاک
• غيرقابل آشکارسازی
• عدم نياز به کاربر
انواع پلاک‌های قابل تشخيص • ايران (شخصی، عمومی، دولتی)
• بین المللی
• سیاسی
کاتالوگ