سامانه پلاک خوان

سامانه کنترل تردد

سامانه ثبت تخلف سرعت

سامانه ثبت عبور از چراغ قرمز

تلفن و فکس :

88014317-19

آدرس الکترونیکی (ایمیل) :

info@nrp-co.com

آدرس : تهران - خیابان کارگر شمالی - نرسیده به جلال آل احمد - ساختمان 1831 - واحد 8