سامانه پلاک خوان

سامانه کنترل تردد

سامانه ثبت تخلف سرعت

سامانه ثبت عبور از چراغ قرمز

سرعت سنج سیار خودرویی      Mobile Vehicle Speed Recorder

سرعت سنج سیار خودرویی مبتنی بر تکنیک استریوویژن   (MVSR)

در سالهای اخیر با توجه به نیاز کنترل نامحسوس سرعت در جاده‌های کشور و با استفاده از ظرفیت و توان مهندسی داخل کشور سامانه‌های سرعت سنج متحرک که می‌توان آنها را پیچیده تر از انواع ثابت محسوب کرد طراحی، تولید و بکارگیری شده است. این دسته از سرعت سنج‌ها در داخل خودروی پلیس نصب می‌شوند و علاوه بر حالت سکون می‌توانند در حالت حرکت نیز سرعت خودروهای واقع در میدان دید دوربینهای خود را محاسبه کنند.

دوربین سرعت سنج خودرویی

در همان قسمت جلو و روبروی صندلی شاگرد، مانیتور "15 نصب گردیده است که توسط این مانیتور تصاویر دو دوربین و همچنین نرم افزار سرعت سنج سرعت سنج سیار خودرویی برای اعمال تغییرات و انجام کاربری در دسترس است . این مانیتور دارای خاصیت لمسی میباشد. مثلاً برای انتخاب یک خودرو و برای اعمال سرعت سنجی روی آن کافیست تصویر خودرو را روی مانیتور لمس کنید آنگاه سرعت خودرو اعلام خواهد شد.

دوربین سرعت سنج خودرویی دوربین سرعت سنج خودرویی

طراحی این سامانه‌ها براساس تکنیک‌های بینایی ماشین می‌باشد. این دسته از سرعت سنج‌ها کاملا پسیو می‌باشند و تنها با استفاده از تصاویر ویدئویی اخذ شده می‌توانند ابتدا خودروها را بصورت خودکار تشخیص داده و سپس با ره گیری آن اختلاف سرعت خودروی سوژه با خودروی پلیس را محاسبه نمایند. دراین سامانه‌ها برای محاسبه دقیق سرعت خودروی پلیس از سامانه‌های GPS استفاده شده است

دوربین سرعت سنج خودرویی دوربین سرعت سنج خودرویی

ويژگی‌ها و امکانات خاص دوربین سرعت سنجی ثابت استریوویژن :

  • سرعت سنجی کاملا ويديويی (StereoVision)
  • امکان احصا و ثبت تخلف سرعت خودروهای تحت تعقيب توسط خودروی پليس در حين مأموريت
  • امکان ثبت تخلف سبقت غيرمجاز، حرکت مارپيچ و انحراف به چپ با نظر کاربر
  • شناسايی و معرفی متخلفين پرسابقه (اختياری)
  • شناسايی خودروهای تحت تعقيب با استفاده از سامانه پلاک‌خوان خودکار (اختياری)
  • ارائه گزارش کامل چاپی تخلف شامل مکان، تاريخ، زمان، سرعت و عکس کامل خودرو به راننده متخلف
  • محاسبه خطای سرعت‌سنجی
خودروهای مناسب سرعت‌ سنجی
• خودروهای سبک:
• خودروهای سنگين:
• همه انواع
• همه انواع
سرعت قابل اندازه‌گيری
• حداکثر :
• اختلاف سرعت قابل اندازه‌گيری :
• 250 کيلومتر در ساعت
• تا 180 کيلومتر در ساعت
مدت زمان لازم برای سرعت‌سنجی
• سرعت‌سنجی اوليه:
• سرعت‌سنجی در حين ره‌گيری:
• 2 ثانيه
• بلادرنگ
خطای اندازه‌گيری سرعت
• بيش از70 کيلومتر بر ساعت:
• کمتر از70 کيلومتر بر ساعت:
• متوسط خطاها:
• حداکثر 10%
• حداکثر 7 کيلومتر بر ساعت
• کمتر از 5%
طول ميدان ديد
• در حين تشخيص خودرو:
• در حين ره‌گيری و سرعت‌سنجی:
• 60 متر
• 100 متر
سامانه تصويربرداری
• نوع:
• طيف تصويربرداری:
• سامانه دو بينايی
• مرئی (رنگی)
کاربری
• زمان (به شرط تأمين نور کافی):
• مکان:
• 24 ساعت شبانه روز
• جاده‌ها، بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها
شرايط محيطی
• محدوده دمای مجاز:
• رطوبت:
• 30- تا 55 درجه سانتيگراد
• 90%
کاتالوگ