سامانه پلاک خوان

سامانه کنترل تردد

سامانه ثبت تخلف سرعت

سامانه ثبت عبور از چراغ قرمز

شرکت نگرش رایانه پویا در سال 1377 با هدف انجام پروژه‌های تحقیقاتی مورد نیاز کشور و قطع وابستگی به بیگانه در زمینه‌های سخت‌افزار، نرم‌افزار و الکترونیک تاسیس شد. بتدریج و با توسعه و پیشرفت شرکت، بخشهای مختلفی در شرکت تشکیل شد که بخش ITS یا سیستم‌های حمل و نقل هوشمند یکی از آنهاست. در این بخش متخصصین پردازش تصویر با استفاده از توان نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شرکت کار تحقیقات خود را با سخت‌افزار سیستم‌ پلاک‌خوان آغاز کردند. پس از موفقیت در این زمینه کار بر روی سایر نیازهای پلیس در حوزه ITS آغاز شد که به حول و قوه الهی چندین زیرسیستم در این زمینه‌ ابداع شد.
‌ شرکت نگرش رایانه پویا در زمینه‌های دیگری نیز فعال بوده و بطور کلی در حوزه نرم افزار، الکترونیک، پردازش تصویر و مکاترونیک نیازهای کشور را با گروه‌های تحقیقاتی و نیروهای نخبه خود برآورده می‌سازد.
از سال 1387 این شرکت بعنوان شرکت دانش بنیان در معاونت فن‌آوری ریاست جمهوری شناخته شده است.